Uvrštene među 100 najljepših kuća Hrvatske prema izboru časopisa Haus Bau.
Nominirane za međunarodnu nagradu European Property Award u Londonu.

​​Projekt San Antonio u Vodnjanu u južnoj Istri, sastoji se od 4 dizajnirane vile: Amelie, Beatrice, Cecilia i Diana

Projekt smo iznjedrili iz osobnog uvjerenja da treba promišljati,  raditi i graditi u skladu sa prirodnim datostima krajobraza, te tradicijom i kulturom iz koje izrastamo. Investiciju smo izvodili uz veliki vlastiti angažman i financijsku podršku jedne komercijalne banke, što u konačnici nije bilo povoljno za nas.

Upravo to iskustvo nas je usmjerilo ka aktivnom angažmanu pri osnivanju prve Etične banke u Hrvatskoj koja je članica Federacije etičnih banaka Evrope. 

Autor idejnog arh. rješenja : Šime Babin
Vođenje radova i gradnja : Skala Babin d.o.o.