Investitori, mladi bračni par iz Rusije sa četvero djece, došli su kod nas sa izazovnim zadatkom: u staroj jezgri prekrasnog mediteranskog gradića Rovinja kupili su dvije kuće na istoj parceli. Kuća do ulice je bila u prilično derutnom stanju, za rušenje, dočim je dvorišna kuća od cca 120 m2,  već bila djelomično renovirana, međutim investitori nisu bili zadovoljni tim rješenjem.

Imali smo pred sobom zahtjevne mlade investitore, kojima suvremeni dizajn nije bio stran, sa željom da se te dvije kuće spoje na način da čine jedinstvenu cjelinu. Manja kuća zahtijevala je kompletnu adaptaciju, a veća kuća rušenje i ponovnu izgradnju. Tijekom 2012 godine završena je manja kuća, čije fotografije objavljujemo, a veća kuća je trenutno u fazi gradnje.
 
Autor arh. rješenja rekonstrukcije i projekta interijera : Šime Babin
Suradnica u dizajniranju interijera : Vesna Skala