Razvili smo 2 tipa prizemnice BAMBINA: model  S i model L.

Željeli smo ponuditi klijentima dizajnirane, funkcionalne, ujedno i štedljive kuće.  Kuće se mogu graditi u klasičnoj, montažnoj i polu-montažnoj izvedbi. U montažnoj varijanti izvodimo ih sa našim partnerima, proizvođačima montažnih kuća.

Cijena gradnje varijabilan je element, ovisi o puno čimbenika, naročito o kvaliteti ugrađene opreme. Na našim prostorima česte su  velike zablude oko cijene gradnje, kao i oko elemenata koji utječu na cijenu. Svakako moramo istaknuti da je gradnja vrlo složen proces, sa mnogo nepoznanica, pa ne savjetujemo ljudima da se upuštaju u ovakvu avanturu, ako nemaju prethodna iskustva u gradnji. Ono što možemo reći je da se prosječna cijena gotove kuće kreće između 1.200 i 1.500 Eura/m2 što u dobrom dijelu ovisi o opremi koja se ugrađuje.

Naš stručni tim prati gradnju od ideje do realizacije čime Vas oslobađamo mnogih briga i nepoznanica!

Ukoliko želite sami graditi možete otkupiti naš projekt.

Autor idejnih rješenja : Šime Babin
Projektni ured :  STUDIO BABIN

Informacije i prodaja : SKALA BABIN GRUPA
Mail : vesna@skalababin.hr